História a pamiatky

hronec-fotografia-pohlad-na-nizke-tatry-01
Hronec a jeho história
Vznik Hronca, na území panstva Slovenská Ľupča, sa po prvý raz písomne spomína v r. 1357, keď ho založil kráľovský hájnik Pavol.

V r. 1424 sa už uvádza v majetku ľupčianskeho zámku.

V 16. stor. boli v chotári obce bane na železnú rudu a hámre, od r. 1547 ich vlastnila banskobystrická komora. Osadníci pracovali pre komoru ako drevorubači a železiarski robotníci.

Výroba železa opäť ožila až v 2. polovici 17. stor., a hlavne po r. 1740, kedy bola postavená nová pec.

V r. 1795 postavili vysokú pec podľa projektov prof. Heringa z banskoštiavnickej akadémie a v r. 1804 druhú. Vznikol Hrončiansky komplex, ku ktorému patrili vysoké pece v Pohronskej Polhore, Tisovci, Ľubietovej a Ponickej Hute, celý komplex hámrov v 12 obciach Horehronia, neskôr valcovne v Podbrezovej, Piesku a Osrblí.

hronec-liatinovy-most-rok-1810-01Rýchlo sa rozvinulo i zlievárenstvo, v r. 1810 vyrobili prvý liaty most a v r. 1813 a 1815 ďalšie dva. V obci, pred závodom ZLH a. s., je umiestnený prvý liatinový most vyrobený v miestnej zlievárni v r. 1810.

V r. 1814 tu bola vybudovaná prvá valcovňa. V 2. polovici 19. stor. závod upadal, v r. 1883 boli vysoké pece v Hronci zlikvidované, v prevádzke zostala len zlieváreň a v r. 1885 sa zaviedla výroba smaltovaného riadu.

V r. 1860 – 1866 sa v zlievárni nacvičovali slovenské divadelné predstavenia s robotníkmi zo závodu a r. 1864 divadelné hry hrala aj mládež.

V r. 1919 hronecký závod kúpil štát a r. 1922 a 1923 ho zmodernizoval. V obci je dodnes zachovaný mlyn, kde sa mleli prírodné farbivá, pouzívané na smaltovaný riad.

V r. 1921 si obyvatelia založili Športový klub HAC – Hrončiansky atletický klub.

V r. 1946 závod zrekonštruovali a v r. 1951 bola zlieváreň pripojená ako závod k Strojárňam Piesok. Obyvatelia obce väčšinou pracujú v miestnom závode.

Historické pamiatky
hronec-kostol-sv-Klimenta-01Dominantou obce je rímskokatolícky Kostol sv. Klimenta. Bol postavený staviteľom L. Gašparcom v rokoch 1821 až 1826 v klasicistickom slohu.

Vedľa kostola sa nachádza pamätník obetiam I. svetovej vojny.

Ďalšími sakrálnymi pamiatkami je niekoľko kaplniek v obci a okolí. Kaplnka Najsvätejšej Trojice z roku 1937.

Barokový kaštieľ pochádza z polovice 18. stor.

Na Troch vodách stojí zachovaná jedna z prvých vysokých pecí v Európe z roku 1795.

Liatinové stĺpy verejného osvetlenia ako aj architektúra robotníckych domov pripomínajú niekdajšiu slávu spracovania železa a kovov.