História železiarstva

Hronec je stará železiarska obec, leží v prekrásnej horskej prírode dolín Slovenského Rudohoria pod severnými svahmi Veporských vrchov.

Historická huta pri sútoku potokov Čierny Hron a Osrblianka od 16. storočia vyrábala železné náradie a súčiastky strojov pre kráľovské zlaté, strieborné a medené bane v Banskej Štiavnici, Kremnici a Banskej Bystrici.

Železný vek priemyselnej revolúcie bol i zlatým vekom Hronca. Od konca 18. do polovice 19. storočia bol Hrončiansky železiarsky komplex najvýznamnejšou, najväčšou a najmodernejšou železiarskou manufaktúrou vo vtedajšom Uhorsku.

Jej jadrom boli vysoké pece a železiarne v Hronci. Do jedného výrobného celku patrili tiež všetky ďalšie vysoké pece, zlievárne, hámre a valcovne medzi Banskou Bystricou a Breznom. Železná ruda sa získavala prevažne z baní v okolí.

Hroncu patrili viaceré prvenstvá v železiarstve Uhorska – vo výrobe liatiny, ocele, v pudlovaní železa, vo výrobe plechu valcovaním, vo výrobe drôtu. V roku 1867 sa centrum podniku presťahovalo do Podbrezovej.

Od roku 1858 pracovala v Hronci moderná veľkokapacitná zlieváreň s parným pohonom strojných zariadení, lisovňa a smaltovňa nádob. Výrobky z umeleckej liatiny a známy hrončiansky liatinový a lisovaný smaltovaný riad sa nachádza v zbierkach Horehronského múzea v Brezne.

V súčasnosti v železiarskej tradícií obce pokračuje podnik Zlieváreň Hronec a.s.

Železiarsku slávu Hronca v obci pripomínajú:

- pred miestnym zlievárenským závodom je vystavený unikátny liatinový most z roku 1810, vyrobený v hrončianskej lejárni, je to prvá liatinová mostová konštrukcia vyrobená v rakúskej monarchii,

- kríž liatinovej Kalvárie z r. 1845 na kopci Bašta, na cintoríne krásne liatinové kríže, náhrobníky, vyrobené v miestnej zlievárni,

- krásny klasicistický oltár s baníckym znakom v kostole sv. Klementa z r. 1826,

- námestie Pľac – miesto niekdajšej huty zo 14. až 18. stor. (hrončianskeho handlu), z ktorej sa zachoval dom šafára,

- historická Tirolská ulica dostala meno v roku 1740 po prisťahovaných osadníkoch – tirolských baníkoch. Doteraz sa zachovali tri z pôvodných osemnástich drevených domčekov ich obytnej kolónie.

V lesnej lokalite Hrončok sa nachádza vodná nádrž (tajch) s kamennou hrádzou z polovice 19. storočia, slúžiaca na splavovanie dreva.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>